Schulensmeer Demerstraat 60 3560 Lummen T 013 44 12 37 E info@schulensmeer.be Weer aan Schulensmeer

Recreatieverbod op het Schulensmeer

08/05/2021
In de recreatiezone van het Schulensmeer is er een bloei van cyanobacteriën (blauwalgen) vastgesteld.
Gelet op de ernstige gezondheidsrisico's bij contact met de drijflaag of bij de inname van water waarin microcystines aanwezig zijn is er vanaf heden een recreatieverbod door het gemeentebestuur opgelegd. Dit betekent dat water- , strandrecreatie en surfen voor iedereen verboden is.
Dit wordt gesignaleerd door het hijsen van de gele vlag. De actuel toestand kan je opvolgen op onze website rechts bovenaan.

Zeilen, kajakken en roeien zijn enkel toegestaan wanneer de gele vlag gehesen is voor personen die de leeftijd van 12 jaar bereikt hebben, onder strikte voorwaarde dat de recreanten de nodige hygiënische maatregelen nemen na contact met het water.

Hengelen en vissen vanaf de oever zijn teogestaan onder volgende strikte voorwaarden:
- na elk contact met het water moeten hygiënische maatregelen genomen worden, daartoe dient elke hengelaar of visser in het bezit te zijn van niet-besmet water en zeep of een ontsmettende gel
- het is strikt verboden vissen uit het Schulensmeer te consumeren of mee te nemen.
- bijvoederen van de vissen is verboden

Voor personen die de leeftijd van 12 jaar al bereikt hebben is ook bootvissen toegestaan en dit onder dezelfde voorwaarden als voor het vissen vanaf de oever.