Schulensmeer Demerstraat 60 3560 Lummen T 013 44 12 37 E info@schulensmeer.be Weer aan Schulensmeer

Vissersboot registratie

Persoonlijke gegevens

Vul hier uw persoonlijke gegevens in

Registratie

gelieve een type aan te duiden.

Bootregistratie

gelieve een type aan te duiden.

Reservatie bootligplaats

gelieve een type aan te duiden.

Opmerkingen of vragen?

Geef hier uw opmerkingen of vragen in.
De registratie van uw vissersboot kan door het inzenden van dit formulier samen met een bewijs van betaling naar het secretariaat van OSM: Demerstraat 60, 3560 Lummen of via info@schulensmeer.be.
Het totale bedrag, zoals hierboven berekend, wordt gestort op het rekeningnummer.: BE73 0910 1259 3760 met de vermelding: Bootregistratie: naam + voornaam (+ ligplaats). Na ontvangst van de betaling op de rekening van OSM wordt het bewijs van de registratie en een bootplaatnummer toegezonden.
Uw Inschrijving is verstuurd , u ontvangt zo dadelijk een bevestiging Schrijf nog iemand in