Schulensmeer Demerstraat 60 3560 Lummen T 013 44 12 37 E info@schulensmeer.be Weer aan Schulensmeer

Cursus: leren werken met de zeis

07/08/2021
Start : 08:30 Einde : 15:30

Zeisen is een metier dat vandaag weer aan terrein wint. Steeds meer tuiniers of beheerders in het buitengebied stappen af van gemillimeterde pelouses en transformeren hun omgeving naar een bloemrijk grasland. De zeis vormt daarbij de onmisbare stille partner, en is bovendien CO2-neutraal! 

Tijdens de dagopleiding 'Werken met de zeis' ervaar je waar en wanneer het gebruik van de zeis een meerwaarde betekent. En hoe je veilig en correct omgaat met dit geniale handwerktuig. Afstellen en werktechnieken komen ruim aan bod, net als het onderhouden van een scherpe snede via wetten en haren.

Werken met de zeis

Je krijgt een overzicht over de verschillende zeisstijlen, hoe je een zeis afstelt, we leren verschillende basismaaitechnieken, bekijken zeisherstel, wetten & basistechniek haren en hoe je efficiënt hooit. Doorlopend krijgen de deelnemers informatie over gefaseerd maaibeheer, soortenkennis etc.

Praktisch

  • Werkhandschoenen meenemen en stevige schoenen/oude kledij dragen
  • Dagopleiding 8u30 tot 15u30
  • Min. 6 deelnemers - max. 8 deelnemers
  • Min. 18 jaar
  • Prijs voor een hele dag: € 90 per persoon

De opleiding gaat door in de graslanden van het Schulensbroek. De exacte locatie wordt vlak voor de start van de cursus meegedeeld.