Schulensmeer Demerstraat 60 3560 Lummen T 013 44 12 37 E info@schulensmeer.be Weer aan Schulensmeer

Opdrachthoudende Vereniging Schulensmeer

De Opdrachthoudende Vereniging Schulensmeer is een inter-gemeentelijke organisatie van Halen, Herk-de-Stad en Lummen. Ze werd opgericht op 31 mei 1977 naar aanleiding van de ontginning van het Schulensmeer. 
De vereniging heeft tot doel de verdere uitbouw van het "Schulensmeer", als zone voor openbaar nut en dit op basis van de volgende
en dit op basis van de volgende 3 pijlers: sport – natuur – toerisme.  De Opdrachthoudende vereniging Schulensmeer coördineert de activiteiten en het overleg tussen de verschillende actoren om zo het gebied recreatief te ontsluiten en te promoten steeds met respect voor de natuur.