Schulensmeer Demerstraat 60 3560 Lummen T 013 44 12 37 E info@schulensmeer.be Weer aan Schulensmeer

Trekvogels rond het Schulensmeer

02/10/2022
Start : 14:00 Einde : 17:00

Trekvogels spotten rond het Schulensmeer, zondag 2 oktober om 14.00u 

De vogeltrek. Misschien wel één van de boeiendste verschijnselen in onze natuur. Jaarlijks trekken miljarden vogels  van hun overwinteringsgebieden naar hun broedgebieden. En weer terug. Hierbij trekken veel vogels het liefst over land. Op de grens van water en land is voor veel soorten veel voedsel te vinden. Ze strijken dan ook graag neer in het waterrijke Schulensmeer en Schulensbroek. Ondertussen komen ook de wintergasten vanuit het noorden stilaan toe om te overwinteren. Ze vinden allemaal een plekje in het weidse en vochtige natuurgebied. Geen wonder dat het gebied geliefd is bij vogelliefhebbers.Recente waarnemingen: visarend, groenpootruiter, kanoet, kleine strandloper, kemphanen, wintertaling, dodaars, slobeend, krakeend

Ontdek samen met een natuurgids de bijzondere plekjes en vogels in het Schulensbroek. Breng zeker je verrekijker mee. De gids neemt je mee op een wandeling rond het meer (8,5 km).