Schulensmeer Demerstraat 60 3560 Lummen T 013 44 12 37 E info@schulensmeer.be Weer aan Schulensmeer

Weidevogels in het Schulensbroek (Lummen)

05/05/2024
Start : 14:00 Einde : 17:00

Het Schulensbroek, waar Demer, Herk en Gete samenvloeien, is één van Vlaanderens grootste natuurgebieden. Het gebied wordt gekenmerkt door een bijzondere waterhuishouding die zorgt voor een grote variatie aan planten. De uitgestrekte, vochtige, maar ook bloemrijke graslanden worden doorsneden door grachten, rietkragen, knotwilgen en meidoornhagen.

Een ideale broed- en overwinteringsplaats voor heel wat vogels. Van duizenden eenden en zwanen in de winter over een groot aantal steltlopers zoals de tureluur en de bosruiter in het voorjaar. En ook typische weidevogels die in de weilanden broeden, zoals de wulp en de grutto, vinden hier hun plek.

Breng je verrekijker mee en verken dit vogelparadijs samen met een natuurgids. De gids neemt je mee op een wandeling rond het meer (8 km).

Praktisch
> Aanmelden voor de activiteit kan vanaf 13.45 u., de wandeling start om 14 u.
> Deelnemen kost 1 euro (lid Natuurpunt) of 2 euro (geen lid) per persoon. Betaling gebeurt ter plekke.
> Aan deze activiteit kunnen max. 30 personen deelnemen. Om zeker te zijn van je plekje kan je op voorhand inschrijven via de link hieronder.