Schulensmeer Demerstraat 60 3560 Lummen T 013 44 12 37 E info@schulensmeer.be Weer aan Schulensmeer

Ecologische herinrichting Schulensmeer start op 10/8

20/10/2021
Maandag 10 augustus start de Vlaamse Milieumaatschappij met een ecologische herinrichting van het Schulensmeer. Er vinden ingrijpende graafwerken plaats om het onderwatermilieu te verbeteren en het leefgebied van moeras- en weidevogels te herstellen. Ook het waterbergende vermogen neemt hierdoor toe. De werken gebeuren binnen het Europese LIFE Delta project en eindigen in 2022.

Meer info: https://www.vmm.be/nieuws/archief/ecologische-herinrichtingswerken-schulensmeer-starten-10-8

Partnerschap

De inrichtingswerken worden uitgevoerd als onderdeel van het Europees gesubsidieerde project LIFE Delta. Binnen dit project slaan de Vlaamse Milieumaatschappij, Natuurpunt, het Agentschap voor Natuur en Bos en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren de handen in elkaar om de natuurwaarden in de Demervallei tussen Diest en Schulen te herstellen en de recreatieve beleving te verhogen. Behalve de herinrichting van het Schulensmeer, plant de VMM nog een aantal ingrepen om de waterhuishouding in natuurgebieden te optimaliseren en de droogteproblematiek aan te pakken.

Timing van de werken

Vanaf 10 augustus wordt gestart met de terreinvoorbereiding. Afhankelijk van de weersomstandigheden is het einde van de werken voorzien in de loop van 2022.
Omdat er niet overal tegelijkertijd wordt gewerkt, blijft recreatie (wandelen, hengelen, watersport) mogelijk op en rond het Schulensmeer. Om veiligheidsredenen zullen een aantal wandelpaden tijdelijk niet opengesteld worden voor het publiek. Waar mogelijk worden omleidingen voorzien. Op verschillende plaatsen in het gebied worden infobordjes voor de bezoekers voorzien.

Wil je op de hoogte blijven van de werken? Hou onderstaande websites in de gaten. Daar wordt telkens de laatste werfinfo en werkenkaart gepubliceerd. 
www.demerdelta.be 
www.facebook.com/LifeDelta
www.schulensmeer.be