Schulensmeer Demerstraat 60 3560 Lummen T 013 44 12 37 E info@schulensmeer.be Weer aan Schulensmeer

Hervatting inrichtingswerken

12/08/2022
Het hoge waterniveau in het meer, na de overvloedige regenval van juli, was begin september voldoende gezakt om de herinrichtingswerken te kunnen hervatten. 
De werken voor de vishengelinfrastructuur en de vispaaigracht ten noorden van het Schulensmeer werden midden september afgerond. Deze zone is vanaf nu terug volledig toegankelijk. Het werfinfobord voor recreanten werd aangepast aan de nieuwe situatie en de oude borden zullen vervangen worden.

Ondertussen zijn ook de grondwerken langs de zuidelijke oever van het meer terug opgestart, onder meer met verondieping van de baai in de zuidoostelijke zone van het meer. Tot voorjaar 2022 zijn die delen van het gebied tijdelijk afgesloten tijdens de werkuren (6u-18u). In het weekend is de gele route rond het meer gewoon toegankelijk. We duimen voor een droog najaar zodat de werken begin volgend jaar kunnen afronden.

Meer info over de toegankelijkheid van de wandelroutes tot voorjaar 2022 vind je op het werfbord
>> www.schulensmeer.be/natuur/wandelen