Schulensmeer Demerstraat 60 3560 Lummen T 013 44 12 37 E info@schulensmeer.be Weer aan Schulensmeer

Infomarkt herinrichting Schulensmeer - 5 november 2019

20/10/2021
Aan het Schulensmeer werkt de VMM samen met verschillende partners aan het LIFE-project Delta. Op woensdag 10 juli lichten ze hun plannen toe op een informarkt.

In de Demervallei op het grondgebied van Diest, Halen, Lummen en Herk-de-Stad loopt momenteel het LIFE-project Delta. Binnen dit project werken Natuurpunt, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vlaamse Milieumaatschappij en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren aan de uitbouw en het herstel van Europees beschermde habitats en soorten. Eén van de ingrepen die uitgevoerd worden, is een ecologische herinrichting van het Schulensmeer. Deze herinrichting heeft als doel om een leefgebied voor beschermde moerasvogels te creëren en de waterkwaliteit te verbeteren.

Om de plannen toe te lichten aan de omwonenden en bezoekers van het gebied, gaat er een infomarkt door op dinsdag 5 november 2019, doorlopend van 15u tot 20u in het natuur- en sportcentrum Schulensmeer.