Schulensmeer Demerstraat 60 3560 Lummen T 013 44 12 37 E info@schulensmeer.be Weer aan Schulensmeer

LIFE-project Delta is goedgekeurd

26/01/2020
De komende 5 jaar investeert dit LIFE-project 6,3 miljoen euro in de verdere ecologische ontwikkeling van de Demervallei in Limburg en Vlaams-Brabant, meerbepaald in het Schulensbroek en het Webbekomsbroek-Borchbeemden. Het project zal uitgevoerd worden door Natuurpunt, het ANB, de VMM en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren.
 
Het project focust op waterbeheer, want een sterkere natuur in de Demervallei gaat hand in hand met waterveiligheid! Het terug watervoerend maken van de Oude Herk, het herstel van moeraszones en het grachtenstelsel in het gebied en het natuurvriendelijk inrichten van de oevers van het Schulensmeer zijn enkele van de geplande waterwerken. Daarnaast zal plaatselijk het typische deltalandschap open gemaakt wordenr. Life Delta pakt uit met enkele bijzondere dier- en plantensoorten, zoals de kwartelkoning, de roerdomp en de blauwborst, de grote modderkruiper, de kamsalamander en het kruipend moerasscherm en de drijvende waterweegbree, maar het eigenlijke doel is de ideale afstemming tussen het waterbeheer, de natuur en zachte recreatie.

Via het project zullen mensen de uitzonderlijke natuur in de Demervallei nog beter kunnen ontdekken. Een van de blikvangers wordt een nieuwe inrichting van de uitkijktoren op het dak van bezoekerscentrum het Schulensmeer. Rond het bezoekerscentrum komt ook een avonturen- en mindervalidenwandeling en de ecologische hengelinfrastructuur wordt verbeterd. Behalve de natuur zal ook de lokale economie profiteren van dit project.  
 
In de bijlage kan je het volledige persbericht vinden.