Schulensmeer Demerstraat 60 3560 Lummen T 013 44 12 37 E info@schulensmeer.be Weer aan Schulensmeer

Loopomloop

26/01/2020
De Opdrachthoudende Vereniging Schulensmeer nodigt u graag uit op de
OFFICIËLE OPENING van de LOOPOMLOOP SCHULENSMEER
op ZONDAG 13 SEPTEMBER 2015 om 13 UUR aan ’t Schulensmeer Demerstraat 60, 3560 Lummen.
13.00 uur:
Verwelkoming door Luc Wouters, voorzitter Opdrachthoudende Vereniging Schulensmeer
Toespraak door Sandra Vandereet, Bloso-inspecteur Provincie Limburg
Inlopen van de loopomloop (2,3, 5,1 of 8,5 km) door joggers van atletiekclub DCL Halen, joggingclub “Kannemie”, KWB Lummen en recreanten
Aansluitend wordt een hapje en een drankje aangeboden.
Van 14 uur tot 17 uur zijn jullie eveneens van harte welkom op onze “Zot van Gezond beurs”
Wij hopen alvast u die dag te mogen ontmoeten op deze feestelijke opening.