Schulensmeer Demerstraat 60 3560 Lummen T 013 44 12 37 E info@schulensmeer.be Weer aan Schulensmeer

Oproep concessiehouder brasserie 't Vloot

20/10/2021
De Opdrachthoudende Vereniging Schulensmeer (Intergemeentelijke samenwerking Lummen – Herk-de-Stad en Halen) zoekt een kandidaat concessiehouder voor de brasserie ’t Vloot. De brasserie is gelegen in het Natuur- en Sportcentrum Schulensmeer Demerstraat 60, 3560 Lummen.  Deze mooie locatie krijgt vele recreanten en bezoekers over de vloer gaande van wandelaars, fietsers, natuurliefhebbers, watersporters enz. Op de site is een natuureducatief centrum, een omni-watersportclub en een fietsverhuurpunt gevestigd. Vanop het terras heb je een uniek wijds uitzicht over het Schulensmeer en het achterliggend Schulensbroek.
Kandidaten dienen een uitbatingsvoorstel in. De kandidaat met het beste uitgewerkte voorstel, op basis van de vastgelegde gunningscriteria krijgt het concessierecht om de brasserie uit te baten voor een periode van 9 jaar.
Meer inlichtingen, zoals de volledige concessievoorwaarden, gunningscriteria enz. kan je bekomen op het secretariaat. Geïnteresseerden kunnen de brasserie ook bezoeken na afspraak via het secretariaat.
Ben jij het die we zoeken? Kandidaturen moeten uiterlijk op vrijdag 20 augustus 2021 om 12.00 uur ingediend worden aan de hand van het ter beschikking gestelde formulier, via aangetekend schrijven of tegen afgifte van ontvangstbewijs. Inschrijvingen per gewone brief of e-mail worden niet aanvaard.
Meer info? Natuur- en Sportcentrum Schulensmeer, Demerstraat 60, 3560 Lummen,  013 44 12 37, info@schulensmeer.be