Schulensmeer Demerstraat 60 3560 Lummen T 013 44 12 37 E info@schulensmeer.be Weer aan Schulensmeer

Wandeling Weidevogels in Schulensbroek

06/12/2023

Wandeling weidevogels in Schulensbroek, zondag 6 juni 2021 om 14u

Het Schulensbroek, waar Demer, Herk en Gete samenvloeien, is één van Vlaanderens grootste natuurgebieden. Het gebied wordt gekenmerkt door een bijzondere waterhuishouding die zorgt voor een grote variatie aan planten. Het uitgestrekte, vochtige, maar ook bloemrijke grasland wordt doorsneden door grachten, rietkragen, knotwilgen en meidoornhagen. Een ideale broed- en overwinteringsplaats voor heel wat vogels. Van duizenden eenden en zwanen in de winter over een groot aantal steltlopers zoals de tureluur en de bosruiter in het voorjaar. Maar ook typische weidevogels die in de weilanden broeden, zoals de wulp en de grutto, vinden hier hun plek.

Breng je verrekijker mee en verken dit vogelparadijs samen met een natuurgids.

Inschrijven "Weidevogels in Schulensbroek" via deze link