Schulensmeer Demerstraat 60 3560 Lummen T 013 44 12 37 E info@schulensmeer.be Weer aan Schulensmeer

Wat beweegt er in het Schulensbroek?

08/05/2021De DEMERDELTA is een samenvloeiingsgebied waar sinds eeuwen vele beken uit Limburg en Brabant samenkomen om een uniek en weids overstromingslandschap te vormen. De mens drukte in de loop der tijd sterk zijn stempel op dit landschap. Naast het hooien van graslanden, poogde hij ook de watertoevloed te bedwingen. Dit eeuwenlang landgebruik leverde een unieke planten- en dierenrijkdom op die Europa vandaag zeer hoog inschat en beschermt.

LIFE Delta is een project gefinancierd met Europees geld voor de verbetering van leefgebieden van bedreigde soorten. Een door de mensen gemaakt landschap zal opnieuw door mensenhanden worden aangepakt. Vanaf 2019 starten er grote en ingrijpende werken in Schulensbroek en Webbekomsbroek. 

Vanaf 26 augustus reist een mobiele expo doorheen de drie gemeenten. Je kan ze tegenkomen in gemeentehuizen, culturele centra of op evenementen. Aan het natuur- en sportcentrum Schulensmeer staat een permanente zuil. De expo vertelt je meer over de grootste werken die de volgende jaren gaan uitgevoerd worden.