Schulensmeer Demerstraat 60 3560 Lummen T 013 44 12 37 E info@schulensmeer.be Weer aan Schulensmeer

Weidevogels in het Schulensbroek

05/05/2019
Start : 14:00 Einde : 17:00

Het Schulensbroek, waar Demer, Herk en Gete samenvloeien, is één van Vlaanderens grootste natuurgebieden. Het gebied wordt gekenmerkt door een bijzondere waterhuishouding die zorgt voor een grote variatie aan planten. Het uitgestrekte, vochtige, maar ook bloemrijke grasland wordt doorsneden door grachten, rietkragen, knotwilgen en meidoornhagen. Een ideale broed- en overwinteringsplaats voor heel wat vogels. Van duizenden eenden en zwanen in de winter over een groot aantal steltlopers zoals de tureluur en de bosruiter in het voorjaar. Maar ook typische weidevogels die in de weilanden broeden, zoals de wulp en de grutto, vinden hier hun plek.
Breng je verrekijker mee en verken dit vogelparadijs samen met een natuurgids.

Elke eerste zondag van de maand vertrekt er aan het bezoekerscentrum Schulensmeer een geleide wandeling. 
Prijs? 1 euro voor leden Natuurpunt of Schulensmeer en 2 euro voor niet-leden, tenzij anders vermeld.
Locatie? Vertrek aan Bezoekerscentrum Schulensmeer, Demerstraat 60, 3560 Lummen
   > OPGELET: Deze wandeling "Weidevogels van het Schulenbroek" start aan de kerk van Schulen (Kiezelweg 70, Schulen)
Tijdstip? Aanmelden voor de activiteit kan vanaf 13u45, de wandeling start om 14u00. 
Inschrijven? Aan een wandeling met natuurgids kunnen max. 30 personen deelnemen (tenzij anders vermeld). Om zeker te zijn van je plekje kan je op voorhand inschrijven via deze link.