Schulensmeer Demerstraat 60 3560 Lummen T 013 44 12 37 E info@schulensmeer.be Weer aan Schulensmeer

Hengelen en vissersbootregistratie

Hengelen vanop de oever

Het Schulensmeer is het grootste binnenwater van Vlaanderen. Het rustige water vormt de ideale plaats om de hengel uit te gooien. In 2021 werden 38 nieuwe vishengelplaatsen ingericht langs de noordelijke oever.
Hengelen vanaf de oever is gratis, mits een geldig Vlaams visverlof. Breng je visverlof in orde op www.natuurenbos.be/visverlof.

Het Schulensmeer is een ecologisch waardevol water, het is er niet toegestaan om te vissen tijdens de nacht en in de paaitijd (16 april tot 31 mei). Daarnaast zijn er volgende lokale beperkingen:

>> De zuidelijke zone van het Schulensmeer is van 1 oktober tot 1 juni afgebakend met een boeienlijn. Het is niet toegestaan om dan te hengelen in die zone. 
>> Vlak voor het bezoekerscentrum is een zone van ca. 100 m afgebakend waarin hengelen niet toegelaten is. De zone wordt ter plaatse aangegeven met borden. 
>> Hou ook rekening met de algemene gesloten tijd van 16 april tot 31 mei (paaitijd), vissen is dan op het hele meer verboden. 
>> Nachtvissen is niet toegelaten aan het Schulensmeer.

Elke visser mag na zijn hengelbeurt in totaal vijf vissen, waarvan maximaal drie snoekbaarzen, meenemen. De vissen moeten groter zijn dan 15 cm en dood zijn. Bovendien moeten de minimale en maximale maten van vissoorten nageleefd worden. Het meenemen van beschermde soorten en snoek is verboden. Gevangen snoek moet onmiddellijk en voorzichtig teruggezet worden. Gevangen vissen mogen niet ter plaatse worden geconsumeerd. Het gebruik van leefnetten is overal in Vlaanderen verboden. Meer info vind je op www.natuurenbos.be/visserij.Vissersboot en registratie

Wil je hengelen vanop een vissersboot, dan moet de boot geregistreerd worden bij ons. Ook bellyboten en viskajaks moeten geregistreerd worden. De registratieplicht geldt voor elke boot, ook voor slechts één dag. Geregistreerde boten krijgen een bootplaat die duidelijk zichtbaar moet hangen op de boot.
Op het meer worden alleen boten met een elektromotor toegelaten (max. vermogen 650 W). Boten met verbrandingsmotor zijn verboden.
 
Breng ook je visverlof in orde via www.natuurenbos.be/visverlof
Hou rekening met de gesloten tijd van 16 april tot 31 mei, vissen is dan op het hele meer verboden. 
 
 

Prijzen vissersbootregistratie

Registratie vissersboot/bellyboot/viskajak voor 1 jaar = € 30
Registratie vissersboot/bellyboot/viskajak voor 2 jaar = € 55
Registratie vissersboot/bellyboot/viskajak voor 3 jaar = € 80
+ Bootplaat voor vissersboot = € 25 (waarborg, éénmalig verplicht bij een nieuwe registratie, zolang je je bootplaat in je bezit hebt moet je je vissersboot elk jaar of voor meerdere jaren registreren)

Je kan een ligplaats huren in één van onze haventjes (vissershaven 't Vloot of vissershaven Pompgemaal). Een ligplaats kost € 45 per jaar. 
 


Plaatselijk politiereglement voor Schulensmeer

  • Algemene gesloten tijd van 16 april tot 31 mei.
  • De toegang is beperkt tot 1 uur voor zonsopgang en 1 uur na zonsondergang. Kamperen, overnachten, nachtvissen en vuur maken is niet toegelaten.
  • Het betreden of aanmeren aan de eilanden is niet toegelaten.
  • Het is verboden te vissen vanop een boot in de zone zuid vanaf 1 oktober tot 1 juni. Deze zone is dan afgebakend door een boeienlijn.
  • Het is verboden te vissen vanop de oevers in zone zuid vanaf 1 januari tot 1 juni. Deze zone is dan afgebakend.
  • Het is verboden te vissen in de recreatiezone vlak aan het bezoekerscentrum. Deze zone is afgebakend met borden. 
  • Het is verboden te vissen door gebruik te maken van voederboten (het gebruik van miniatuurboten of –vliegtuigen is verboden).
  • Rode vlag bij het vullen van het wachtbekken: het is verboden zich in het wachtbekken te bevinden, vissen is dan niet toegelaten.
  • Gele vlag bij verslechterde waterkwaliteit: de vissers mogen vanaf de oever en met de boot blijven vissen. Aangeraden wordt regelmatig de handen met proper water en zeep te wassen na contact met het water of de gevangen vis. Vissen is enkel toegestaan voor personen ouder dan 12 jaar. Het is strikt verboden om vissen uit het Schulensmeer te consumeren of mee te nemen. Het bijvoederen van vissen is verboden.
  • Oranje vlag bij verslechterde waterkwaliteit die gevaar oplevert voor de volksgezondheid: vissen, zowel vanaf de oever als met de boot, is verboden.
 


Aanbevelingen

Voor het te water laten van een vissersboot mag je je gedurende een korte periode (duurtijd van lossen) aan de oever van het meer begeven met je wagen. Vlakbij het bezoekerscentrum is er een trailerhelling waar je de boot gemakkelijk te water kan laten. Plaats de auto nadien op de voorziene parkings en parkeerzones
Draag zorg voor de vissen en de natuur. Laat geen zwerfvuil achter. Neem je oude visdraad mee naar huis, achtergelaten visdraad houdt een gevaar in voor de watervogels. 
 

Inzetten op biodiversiteit en recreatie in Demerdelta

Vanuit de paaivijver aan de noordoostelijke uithoek van het Schulensmeer werd in 2021 een 800 meter lange gracht aangelegd tot aan de jeugdhengelvijver ter hoogte van ’t Vloot. De aangelegde paaigracht is ondiep en golfluw, waardoor zich een weelderige oever- en watervegetatie kan ontwikkelen. Vissen kunnen via buisverbindingen vanuit het Schulensmeer in deze gracht zwemmen om zich voort te planten en voedsel te zoeken. Zo versterkt het visbestand in het gebied. Net tegenover de paaivijver, op de noordelijke oever van het meer, werden ook 7 vissteigers en 38 nieuwe vishengelplaatsen aangelegd.

Dit plan van aanpak kwam er op voorstel van de lokale hengelvereniging Verenigde Vissers van het Schulensmeer (V.V.S.M.) en het wordt mee gefinancierd vanuit het Visserijfonds. En die aanpak wordt beloond, want in de paaivijver aan de noordoostelijke uithoek van het Schulensmeer werd tijdens een recente inventarisatie de grote modderkruiper ontdekt. Fantastisch nieuws want deze bijzondere vis is met uitsterven bedreigd en wordt Europees beschermd. In de Demerdelta vind je enkele van de laatste restpopulaties.