Schulensmeer Demerstraat 60 3560 Lummen T 013 44 12 37 E info@schulensmeer.be Weer aan Schulensmeer

Vissersboot registratie

Hengelen vanop de oever

Het Schulensmeer is het grootste binnenwater van Vlaanderen. Het rustige water vormt de ideale plaats om de hengel uit te gooien. Hengelen vanaf de oever is gratis, mits een geldig visverlof. Breng je visverlof in orde op www.natuurenbos.be/visverlof.

Elke visser mag na zijn hengelbeurt in totaal vijf vissen, waarvan maximaal drie snoekbaarzen, meenemen. De vissen moeten groter zijn dan 15 cm en dood zijn. Bovendien moeten de minimale en maximale maten van vissoorten nageleefd worden. Het meenemen van beschermde soorten en snoek is verboden. Gevangen snoek moet onmiddellijk en voorzichtig teruggezet worden. Gevangen vissen mogen niet ter plaatse worden geconsumeerd. Meer info vind je op www.natuurenbos.be/visserij.

Hou rekening met de gesloten tijd van 16 april tot 31 mei, vissen is dan verboden. 
 

Registratie van je vissersboot

Wil je hengelen vanop een vissersboot, dan moet je de boot eerst laten registreren bij ons. De registratieplicht geldt voor elke boot, ook voor slechts één dag. Geregistreerde boten krijgen een bootplaat die duidelijk zichtbaar moet hangen op de boot. Op het meer worden alleen bootjes met een elektromotor toegelaten (max. vermogen 650 W). Bootjes met verbrandingsmotor zijn verboden.

Ook bellyboten en viskajaks moet je eerst registreren bij ons. Deze boten hebben geen bootplaat nodig.

Breng je bootregistratie in orde via de oranje button rechtsboven of via info@schulensmeer.be
Breng je visverlof in orde via www.natuurenbos.be/visverlof

Hou rekening met de gesloten tijd van 16 april tot 31 mei, vissen is dan verboden. 

 

Prijzen

Registratie bellyboot = € 15 per jaar 
Registratie viskajak = € 25 per jaar

Bootplaat voor vissersboot = € 25 (waarborg, éénmalig verplicht bij een nieuwe registratie, zolang je je bootplaat in je bezit hebt moet je je vissersboot elk jaar of voor meerdere jaren registreren)

Registratie vissersboot voor 1 jaar = € 25
Registratie vissersboot voor 2 jaar = € 45
Registratie vissersboot voor 3 jaar = € 60

Je kan een ligplaats huren in één van onze haventjes (vissershaven 't Vloot of vissershaven Pompgemaal). Een ligplaats kost € 35 per jaar. 
 


Plaatselijk politiereglement voor Schulensmeer

  • Algemene gesloten tijd van 16 april to 31 mei.
  • De toegang is beperkt tot 1 uur voor zonsopgang en 1 uur na zonsopgang. Kamperen, overnachten en vuur maken is niet toegelaten.
  • Het betreden of aanmeren aan de eilanden is niet toegelaten.
  • Het is verboden te vissen vanop een boot in de zone zuid vanaf 1 oktober tot 1 juni. Deze zone is dan afgebakend door een boeienlijn.
  • Het is verboden te vissen vanop de oevers in zone zuid vanaf 1 januari tot 1 juni. Deze zone is dan afgebakend.
  • Rode vlag bij het vullen van het wachtbekken: het is verboden zich in het wachtbekken te bevinden, vissen is dan niet toegelaten.
  • Gele vlag bij verslechterde waterkwaliteit: de vissers mogen vanaf de oever en met de boot blijven vissen. Aangeraden wordt regelmatig de handen met proper water en zeep te wassen na contact met het water of de gevangen vis. Vissen is enkel toegestaan voor personen ouder dan 12 jaar. Het is strikt verboden om vissen uit het Schulensmeer te consumeren of mee te nemen. Het bijvoederen van vissen is verboden.
  • Oranje vlag bij verslechterde waterkwaliteit die gevaar oplevert voor de volksgezondheid: vissen, zowel vanaf de oever als met de boot, is verboden.
 


Aanbevelingen

Voor het te water laten van een vissersboot mag je je gedurende een korte periode (duurtijd van lossen) aan de oever van het meer begeven met je wagen. Plaats de auto nadien op de voorziene parkings en parkeerzones. 
Draag zorg voor de vissen en de natuur. Laat geen zwerfvuil achter. Neem je oude visdraad mee naar huis, achtergelaten visdraad houdt een gevaar in voor de watervogels.